Provozní řád DMR radioamatérské sítě

  1. Kontaktuj nás dřív, než poprvé zaklíčuješ – je třeba přidělit ID stanice.
  2. Hlavní volací „kanál“ je na prvním timeslotu a první skupině.
  3. Používej jen skupinová a privátní volání.
  4. Nenaháněj jiné uživatele po skupinách, které ti sami nedali a cti tak jejich soukromí.
  5. Pokus se vyvarovat neřestem z analogových převaděčů (nahazování převaděče za účelem ověření dostupnosti na veřejně používané skupině, atp.).
  6. Nešifruj, přestože to tvoje stanice umí.
  7. Pokud je převaděč ve smíšeném (analogově-digitálním) režimu, buď ohleduplný k uživatelům analogového módu a přesvědč se před voláním, zda na něm není zrovna FM provoz, abys pokusem o aktivaci převaděče nerušil probíhající relaci.

Základní pravidla provozu DMR radioamatérské sítě

1. Národní ID je sedmimístné, ve tvaru 2308xxx (dříve užívané 10xxx). ID je jedinečné v síti a je vázáno na volací značku. Stávajícímu uživateli národního ID může být na požádání povoleno v síti alternativní nekolizní ID.

2. Skupina 1 jako celonárodní CZ Group number pro volání skupinového typu, kterou by měl převaděč propustit na obou timeslotech, je výchozí pro Group call.

3. Timeslot 1 pro celosíťové národní CZ volání s povoleným prostupem do celé sítě.

4. Timeslot 2 pro lokální volání na převaděči bez prostupu do sítě.

5. Pro bod 1. platí, že VO převaděčů v síti berou na vědomí předpoklad takovéhoto nastavení, pokud je na jiném převaděči ohledně multisite provozu jinak, nelze očekávat příslušný prostup do sítě bez další domluvy.

6. Pro bod 2. platí, že nastavení je na daném VO převaděče v jeho kompetenci, jen jako doporučení, nevylučuje se možnost povolení jiných skupin s ohledem na jiné možné lokální odlišnosti, které nemají vliv na ostatní převaděče v síti.

7. Šifrování systémů DMRA, MotoTRBO, Hytera nebo jiných,  bez ohledu na délku kryptovacího klíče, není podporováno.

8. Propojení do jiných sítí, systémů a technologií na lokální bázi je možné se souhlasem VO daného převaděče, v rámci celosíťového provozu vyžaduje koordinaci a shodu ostatních VO.

9. Přidělování ID provádí správce databáze ID. Databáze se seznamem ID <> Call umožňuje zveřejnění či nezveřejnení uživatele na jeho žádost. ID je použito inkrementovaně v dané číselné řadě dle bodu 1., využití „mezer“ je možné. Jednomu uživateli (jednomu volacímu znaku) může být na jeho žádost přiděleno více ID, pokud využívá více radiostanic.

10. Nárok na přidělení ID nemají (u stávajících uživatelů dojde k zablokování ID): a) žadatelé bez platné koncese amatérské rádiové služby; b) žadatelé a uživatelé DMR sítě, porušující hrubým způsobem provozní kázeň a svým jednáním narušující komunikaci ostatních uživatelů DMR sítě, případně žadatelé, o kterých je známo, že se uvedeným způsobem chovají i při používání jiných druhů provozu; c) uživatelé, kteří vědomě svolili ke zneužití ID nebo jeho přenechání jinému uživateli bez vědomí správce databáze ID.