Česká národní radioamatérská DMR síť

OK-DMROd roku 2012 postupně realizujeme první českou radioamatérskou síť na bázi technologie DMR Tier II. V současné době provozujeme 8 převaděčů v pásmu UHF a připravujeme další. Smyslem je doplňovat prvky infrastruktury tak, aby bylo dosaženo souvislého pokrytí signálem. Většina převaděčů je na bázi výrobků Hytera RD985 a RD625 a jsou navzájem propojeny IP sítí. Původní propojení pomocí nativního protokolu Hytera IP Multi-site, kdy jako master převaděč sloužil OK0DMR Praha – Strahov, bylo postupně v první polovině roku 2016 migrováno na technologii softwarového mastera v rámci radioamatérského projektu Brandmeister. Důvodem bylo vyčerpání možností dosavadního multisite propojení, nárůst problémů na síťové vrstvě spojených s bugy v tomto protokolu, zejména při připojování dalších převaděčů a v neposlední řadě využití řady nových možností a funkcionalit, které softwarový master pro radiosíť poskytuje. V prosinci 2016 byl systém Brandmeister po půlročním testovacím provozu opuštěn a celá síť byla postupně přemigrována na vlastní řešení softwarového router/switche, tvořícího interface mezi moduly linDmrMaster (pro Hytera IPMS) a HB link (pro MMDVM). Námi testovaný Brandmeister 2301 byl spuštěn 25.12.2015, takže bez pár dnů jsme jej rok testovali.

Na každém převaděči jsou z důvodu zabezpečení proti komerčnímu zneužití aplikována lokální + síťová pravidla pro skupinovou i privátní (direktní) komunikaci pomocí access listů. Pro provoz je nutné obdržet ID, které je v síti jedinečné a je vázáno na volací značku.

Více informací o přidělení ID do rádiové sítě OK-DMR najdete zde

Výchozí provozní nastavení radiostanic v naší DMR síti

Timeslot1: určen pro celosíťový skupinový hlasový provoz (group call)

Timeslot2: určen pro lokální skupinový hlasový provoz, datové přenosy, Echolink, případně privátní hlasový provoz (private call)

Echolink: dostupný v celé síti na Timeslotu 2 a skupině 325325, Echolink Node Number je také 325325 (OK0X)

Group Call – seznam předdefinovaných skupin:

Celosíťové volání na Timeslotu 1 (skupina fixně routovaná do všech převaděčů)

 • Skupina 1 – primárně volací komunikační skupina, pokud možno nepoužívat pro běžný hlasový provoz

Cílové volání na Timeslotu 1 (skupiny přiřazené ke konkrétnímu převaděči, aktivovatelné odkudkoliv ze sítě s časovačem neaktivity 15 minut)

 • Skupina 111 – Hlavní město Praha (OK0DMR Praha)
 • Skupina 115 – jih Středních Čech (OK0BNH Černolice)
 • Skupina 444 – Krkonoše a východní Čechy (OK0DAS Sněžka)
 • Skupina 455 – sever Středních Čech (OK0DBZ Bezděz)
 • Skupina 555 – Orlické hory (OK0DBF Suchý vrch)
 • Skupina 566 – jihovýchodní Čechy (OK0BAP Libecina)
 • Skupina 777 – Jeseníky, Beskydy a severní Morava (OK0X Praděd + OK0BDL Lysá hora)
 • Skupina 788 – Šumpersko (OK0DSL Studená loučka)
 • Skupina 888 – Olomoucko (OK0DOL Olomouc)

Celosíťové volání na Timeslotu 2 (skupina fixně routovaná do všech převaděčů)

 • Skupina 325325 – Echolink

Lokální volání na Timeslotu 1 nebo 2 (skupiny, které nejsou routované do jiných převaděčů)

 • případné lokální nebo klubové komunikační skupiny jsou v kompetenci vedoucího operátora příslušného převaděče, který vám je může na požádání sdělit

Private Call – sestavení relace preferujte na Timeslotu 2, při správném nastavení RRS bude spojení naroutováno na cílové ID, i když je protistanice na poslechu na Timeslotu 1, pokud je možné aktivovat funkci Private Call Confirmed, zapněte ji na obou Timeslotech

Datové přenosy – cílové ID pro RRS/ARS a GPS/APRS je 2301, pokud je možné deaktivovat funkci Data Call Confirmed, vypněte ji na obou Timeslotech

RRS/ARS – pro správné routování hlasu i dat aktivujte tento automatický registrační systém terminálu na obou Timeslotech zvlášť – jako Selected

GPS – pro využití přenosu poloh do systému APRS aktivujte pouze na Timeslotu 2 – tedy na příslušném kanále s Timeslotem 1 jako Reverted, na kanále s Timeslotem 2 jako Selected

Parrot – hlasový opakovač s podobným režimem jako Echolink Test Server, pro spojení použijte Private Call na ID 9999.

Roaming: doporučujeme při mobilním provozu, optimální treshold je cca. -97 až -100 dB.

Aktuální mapy pokrytí naší OK-DMR sítě (vlevo pro vozidlové a vpravo pro přenosné radiostanice)

OK-DMR mapa pokrytí pro vozidlové radiostanice - stav 2016/06

OK-DMR mapa pokrytí pro přenosné radiostanice - stav 2016/06

Aktuální seznam převaděčů naší OK-DMR sítě

Převaděč OK0DAS Sněžka

27.6.2014 byl na objektu České poštovny na Sněžce instalován nový převaděč OK0DAS, který doplnil digitální radiosíť a významně rozšířil a propojil pokrytí signálem zejména v oblasti středních a východních Čech.

Anténa je umístěna cca. ve výšce 5 m nad terénem. Vzhledem k tomu, že kóta Sněžka je nejvyšší horou nejen Krkonoš, ale i České republiky, vysíláme zde z úctyhodné nadmořské výšky 1605 m n. m. a tento převaděč je naší „českou vlajkovou lodí“ DMR sítě.

Z převaděče na Sněžce v lokátoru JO70UR pokrýváme signálem tyto oblasti:  snezka_foto

– východní Čechy

– Krkonoše

– jižní část Podkrkonoší

– severní část Orlických hor

– roviny Polabí

– východní část středních Čech včetně Prahy

– dálnici D11

Mapa pokrytí převaděče OK0DAS Sněžka

Technické parametry převaděče OK0DAS

Kmitočet TX: 438,300 snezka_postovna_ok0das

Kmitočet RX: 430,700

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD625

Anténní systém: sektorový 4dipol (maximum směr 205 stupňů)

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420444

Provozovatel: občanské sdružení

VO: OK2ZAR

 

Převaděč OK0X Praděd

Původní převaděč, spuštěný v listopadu 2006 byl v říjnu 2012 kompletně modernizován a díky zápůjčce RD985 od firmy DCom Brno, zahájen zkušební digitální provoz. V listopadu 2013 byla technika vyměněna za finální a nyní je v trvalém smíšeném (FM+DMR) provozu.

Převaděč na Pradědu v Jeseníkách je umístěn na věži televizního vysílače „Jeseník / Praděd“, která patří Českým radiokomunikacím. Naše technika je na 5. technologickém patře ve výšce 64 m nad terénem. Vzhledem k tomu, že kóta Praděd je nejvyšší horou Moravy a Slezska, vysíláme zde z úctyhodné nadmořské výšky 1555 m n. m. (1491+64 m) a tento převaděč je naší „moravskou vlajkovou lodí“ DMR sítě.

Z převaděče na Pradědu v lokátoru JO80OB pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0X Praděd - letecké foto

– severní Moravu a Jeseníky

– pás Slezska

– roviny Hané

– část východních Čech zhruba po Hradec Králové

Mapa pokrytí převaděče OK0X Praděd

Technické parametry převaděče OK0X

Kmitočet TX: 439,350

Kmitočet RX: 431,750 Převaděč OK0X Praděd - foto Převaděč OK0X Praděd - noční foto

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD985

Anténní systém: 2x 2dipol (max. směr Z + směr JV), typ OV401.2 (BG402) ATT Plus

Aktivace v FM režimu: CTCSS 88,5 (stejný subtón je vysílán i po dobu TX)

Aktivace v DMR režimu: Color Code 1

CCS7 ID: 420777

Provozovatel: OK2JIB

VO: OK2JIB

 

Převaděč OK0DBF Suchý vrch

V listopadu 2013 byl na příhradovém stožáru Radioklub OK1KOK Jablonné nad Orlicí instalován nový převaděč OK0DBF, který doplnil digitální radiosíť a významně rozšířil a propojil pokrytí signálem.

Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 12 m nad terénem této strategické kóty (na stejném místě již fungují analogové převaděče OK0F a OK0BBF). Suchý vrch je nejvyšším vrcholem Bukovohorské hornatiny, která je jižní výspou Orlických hor s nadmořskou výškou 995 m n. m.

8.3.2014 proběhla výměna dočasného duplexeru za „finální“ a citlivost převaděče se tak vrátila zpět na hodnoty těsně po jeho instalaci.

Z převaděče na Suchém vrchu v lokátoru JO80IB pokrýváme signálem tyto oblasti:  suchy_vrch_zima

– východní Čechy

– východní část středních Čech

– západní část Jeseníků

– českomoravské pomezí

– roviny severní Hané

– severní okraj Vysočiny

Mapa pokrytí převaděče OK0DBF Suchý vrch

Technické parametry převaděče OK0DBF

Kmitočet TX: 438,350

Kmitočet RX: 430,750

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD985

Anténní systém: dvouřadý 8dipol (maximum směr SZ + směr JV)

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420555

Provozovatel: občanské sdružení

VO: OK2JIB

 

Převaděč OK0DMR Praha – Strahov

Na podzim 2012 byl na stožáru jednoho z bloků kolejí ČVUT na pražském Strahově spuštěn převaděč OK0DMR, který položil základ pro DMR síť, byl totiž jejím řídícím prvkem – Masterem. Do 1.6.2016 Kontroloval a udržoval vzájemné propojení ostatních převaděčů.

Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 25 m nad terénem. Původní vertikální omni byla o rok později vyměněna za čtyřdipól.

8.3.2014 proběhla výměna čtyř-dipólu za osmi-dipól, kdy vrchní čtyři dipóly jsou natočeny o 90° vůdči spodní čtveřici a vyzařovací diagram tak dostal téměř kruhový charakter –> již nejsou maxima východ a západ, ale i sever a jih.

Z převaděče na pražském Strahově v lokátoru JO70EB pokrýváme signálem tyto oblasti:  strahov_letecky

– hlavní město Praha

– centrální část středních Čech

Mapa pokrytí převaděče OK0DMR Praha

Technické parametry převaděče OK0DMR

Kmitočet TX: 439,475

Kmitočet RX: 431,875

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální DSCN2446_after_small

Zařízení: Hytera RD985

Anténní systém: čtyřřadý 8dipol (maximum směr S+J+V+Z)

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420111

Provozovatel: občanské sdružení

VO: OK2ZAR

 

Převaděč OK0BAP Litomyšl – Libecina

Převaděč OK0BAP je v provozu od roku 2010 na příhradovém stožáru u obce Libecina, v nadmořské výšce 490 m n.m., nedaleko města Litomyšl. 3.12.2015 byl po několikatýdenním testu vyměněn hardware převaděče OK0BAP za Hytera RD625 a převaděč tak mohl být připojen do naší OK-DMR sítě, kdy předtím již několik let spolehlivě pracoval v analogovém provozu, který byl samozřejmě zachován.

Následně 18.3.2016 byla původní omni anténa Kathrein vyměněna za 16-dipól Andrew a převaděč byl doplněn o předzesilovač na vstupu. Tato modernizace značně vylepšila dostupnost převaděče.

Z převaděče u vodárny Libecina v lokátoru JN89BV pokrýváme signálem tyto oblasti: SIM0130

– jižní část východních Čech

– Orlické hory

– Pardubicko a Chrudimsko

– severní část Železných hor

– severní část Vysočiny

– silnici E442 (I/35) Hradec Králové – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy

– východní polovinu dálnice D11 Praha – Hradec Králové

Mapa pokrytí převaděče OK0BAP

Technické parametry převaděče OK0BAP2012-10-18 13.31.12

Kmitočet TX: 439,300

Kmitočet RX: 431,700

VF výkon: 25 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD625

Anténní systém: osmiřadý 16dipol (maximum směr S+J+V+Z)

Aktivace v FM režimu: CTCSS 88,5 (stejný subtón je vysílán i po dobu TX)

Aktivace v DMR režimu: Color Code 1

CCS7 ID: 420566

Provozovatel: OK7AP

VO: OK7AP

 

Převaděč OK0DBZ Bezděz

Převaděč OK0DBZ, umístěný na hradě Bezděz v nadmořské výšce 600 m n.m., byl spuštěn 10.4.2016. Státní hrad Bezděz je raně gotickou památkou, založenou v polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II., dnes jde o významný turistický cíl a vynikajicí kótu pro pokrytí rozsáhlé oblasti signálem naší sítě.

Z převaděče na hradě Bezděz v lokátoru JO70IM pokrýváme signálem tyto oblasti:bezdez01 

– jižní část Libereckého kraje

– Mladoboleslavsko, Českolipsko a Mělnicko

– CHKO Kokořínsko a Máchovo jezero 🙂

– severní část středních Čech

– jižní stranu Lužických hor a Ještědského hřbetu

– východní stranu Českého středohoří

– západní část východních Čech

– dálnici D8 Praha – Lovosice

– dálnici D10 Praha – Mladá Boleslav – Turnov

– západní polovinu dálnice D11 Praha – Hradec Králové

Mapa pokrytí převaděče OK0DBZ

bezdez02Technické parametry převaděče OK0DBZ

Kmitočet TX: 439,500

Kmitočet RX: 431,900

VF výkon: 25 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD625

Anténní systém: 8dipol (maximum směr S+J+V+Z)

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420455

Provozovatel: OK2TN

VO: OK2TN

Převaděč OK0TAD Milovice

Převaděč OK0TAD, umístěný u obce Lipník, nedaleko letiště Milovice, byl spuštěn 2.5.2018. Omni anténa je umístěna na vrcholu 35 m vysokého příhradového stožáru. Pokrytí signálem převaděče navazuje zejména na OK0DBZ Bezděz. Na zprovoznění převaděče se kromě VO OK1JOR podíleli OK1BU, OK2ZAR a OK2HAZ.

Z převaděče Milovice – Lipník v lokátoru JO70KG pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0TAD

– severovýchodní část Středočeského kraje

– dálnici D10 Praha – Mladá Boleslav

– dálnici D11 Praha – Poděbrady

– silnici I/12 Praha – Kolín

– Milovice, Nymbursko, Poděbrady

Mapa pokrytí převaděče OK0TAD

Kmitočet TX: 438,400 MHz

Kmitočet RX: 430,800 MHz

VF výkon: 23 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: MMDVM (2x GM350)

Anténní systém: Omni

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420456

Provozovatel: zapsaný spolek Aeroklub Milovice

VO: OK1JOR

Převaděč OK0DSL Mohelnice – Studená loučka

Převaděč OK0DSL, umístěný na nejvýše položené kótě silnice I/35 u obce Studená Loučka v nadmořské výšce 560 m n.m., byl spuštěn 16.12.2016. Jde o významný vykrývač, navazující na pokrytí signálem z převaděčů OK0BAP, OK0DBF, OK0X a OK0XGD.

Z převaděče na stanovišti Mohelnice – Studená loučka v lokátoru JN89JS pokrýváme signálem tyto oblasti: 

– západní část Olomouckého kraje

– silnici E442 (I/35) v úseku Tunel Hřebeč – Moravská Třebová – Mohelnice

– dálnici D35 v úseku Mohelnice – Olomouc

– Zábřežsko a Šumpersko

– jihozápadní Jeseníky (údolí Desné)

– Moravskotřebovsko

– oblast mezi Mohelnicí, Uničovem, Litovlí a Šternberkem

– sever Olomoucka

Mapa pokrytí převaděče OK0DSL

Technické parametry převaděče OK0DSL

Kmitočet TX: 438,325

Kmitočet RX: 430,725

VF výkon: 25 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Motorola GM360 + MMDVM

Anténní systém: 4 x 5/8 bílá hůl

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420788

Provozovatel: OK2ZAR

VO: OK2ZAR

 

Převaděč OK0DFR Vrchlabí – Ferra

Upozornění: Převaděč OK0DFR je v současné době mimo provoz, připravuje se jeho přesun na jiné stanoviště.

Převaděč OK0DFR, umístěný v Krkonoších poblíž kóty Vápenice mezi Vrchlabím a Strážným, na objektu horské chaty Ferra v nadmořské výšce 750 m n.m., byl spuštěn 5.3.2017. Jde o dokrývací převaděč pro Krkonoše, navazující na pokrytí signálem z převaděče OK0DAS.

Z převaděče na stanovišti Vrchlabí – Ferra v lokátoru JO70TP pokrýváme signálem tyto oblasti: 

– centrální část jižní strany Krkonoš

– silnici I/14 v úseku Jilemnice – Vrchlabí – Trutnov

– Podkrkonoší od Kozákovského hřbetu po Broumovskou vrchovinu

– Jilemnicko, Novopacko, Hostinné a okolí Lomnice nad Popelkou

– dále do vnitrozemí Čech podobné pokrytí jako z OK0DAS

Mapa pokrytí převaděče OK0DFR

Technické parametry převaděče OK0DFR

Kmitočet TX: 438,375

Kmitočet RX: 430,775

VF výkon: 15 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Motorola GM340 + MMDVM

Anténní systém: 2 x 5/8 bílá hůl

Aktivace: Color Code 2

CCS7 ID: 420114

Provozovatel: OK4MD

VO: OK4MD

 

Převaděč OK0XGD Olomouc – Pohořany

Upozornění: Převaděč OK0XGD je v současné době mimo provoz, připravuje se jeho přesun na jiné stanoviště.

Ke konci roku 2012 byl ve vysoko položené obci Pohořany (součást Dolan u Olomouce) spuštěn převaděč OK0XGD, který rozšířil pokrytí sítě na střední Moravě. Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 15 m nad terénem a v blízké vzdálenosti jsou umístěny i analogové převaděče OK0O a OK0BO.

Z převaděče na Pohořanech u Olomouce v lokátoru JN89QQ pokrýváme signálem tyto oblasti:  Převaděč OK0XGD Olomouc - Pohořany

– Olomouc a okolí

– roviny Hané

Mapa pokrytí převaděče OK0XGD Olomouc

Technické parametry převaděče OK0XGD

Kmitočet TX: 439,475

Kmitočet RX: 431,875

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální Převaděč OK0XGD Olomouc - Pohořany

Zařízení: Hytera RD985

Anténní systém: dvouřadý 8dipol (maximum směr Z + směr V)

Aktivace: Color Code 1

CCS7 ID: 420766

Provozovatel: OK2XGD

VO: OK2XGD

 

Převaděč OK0DOL Olomouc – Lošov

Začátkem podzimu 2017 byl na hvězdárně nad obcí Lošov u Olomouce spuštěn převaděč OK0DOL, který nahradil dočasně odstavený převaděč OK0XGD a zároveň tak i rozšířil pokrytí sítě na střední Moravě. Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 15 m nad terénem.

Z převaděče nad Lošovem u Olomouce v lokátoru JN89QO pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0DOL v zimě

– Olomouc a okolí

– roviny Hané

– Dálnice Olomouc – Vyškov

Mapa pokrytí převaděče OK0DOL Olomouc

Technické parametry převaděče OK0DOL

Kmitočet TX: 439,525

Kmitočet RX: 431,925

VF výkon: 25 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: MMDVM (2xGM340)

Anténní systém: 8 x 3 element yagi (maxima V + Z + S + J)

Aktivace: Color Code 2

CCS7 ID: 420888

Provozovatel: OK2PUD

VO: OK2PUD

 

Převaděč OK0BNH Černolice u Prahy

20. února 2018 byl na stávajícím analogovém převaděči OK0BNH proveden upgrade pro digitální provoz. Převaděč  rozšířil pokrytí signálem v okolí Prahy, zejména směrem na jih. Na převaděči je aktivován kromě DMR i digitální mód C4FM-Fusion, který je směrován do reflektoru CZ YSF Praha a zároveň zůstalo v provozu i FM, včetně Echolink nódu 384074.  Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 35 m nad terénem.

Z převaděče nad obcí Černolice u Prahy v lokátoru JN79DV pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0BNH

– okolí Hlavního města Prahy

– dálnici D4 Praha – Příbram

– Benešovsko, Dobříšsko, Prahu-západ a částečně Berounsko

Mapa pokrytí převaděče OK0BNH Černolice

Technické parametry převaděče OK0BNH

Kmitočet TX: 438,625 MHz

Kmitočet RX: 431,025 MHz

VF výkon: 15 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: MMDVM (2xGM340)

Anténní systém: Omni Kathrein long 4m (11 dBi)

Aktivace DMR: Color Code 1

Aktivace FM: CTCSS 88,5 Hz

CCS7 ID: 420115

Provozovatel: OK1LPD

VO: OK1LPD

 

Převaděč OK0BNJ Kozlov

9. března 2019 byl na stávajícím analogovém převaděči OK0BNJ proveden upgrade pro digitální provoz. Převaděč se nachází na kótě Kozlov, nedaleko obce Chyšky, mezi Voticemi a Milevskem, rozšířil pokrytí signálem v oblasti mezi středními a jižními Čechami a plynule navázal na pokrytí ze sousedního převaděče OK0BNH. Na převaděči je aktivován kromě DMR i digitální mód C4FM-Fusion, který je směrován do reflektoru CZ YSF Praha a zároveň zůstalo v provozu i FM, včetně Echolink nódu 497303.  Anténní soustava je umístěna cca. ve výšce 45 m nad terénem.

Z převaděče na kótě Kozlov v lokátoru JN79FM pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0BNJ

– jihovýchodní část Středních Čech

– silnici I/3 Benešov – Tábor a dálnici D3 Tábor – Soběslav – Veselí nad Lužnicí

– silnici I/4 Příbram – Písek

– Jindřichohradecko a částečně Třeboňsko

Mapa pokrytí převaděče OK0BNJ Kozlov

Technické parametry převaděče OK0BNJ

Kmitočet TX: 438,775 MHz

Kmitočet RX: 431,175 MHz

VF výkon: 15 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: MMDVM (2xGM340)

Anténní systém: Omni Kathrein long 4m (11 dBi)

Aktivace DMR: Color Code 1

Aktivace FM: CTCSS 88,5 Hz

CCS7 ID: 420333

Provozovatel: OK4PZ

VO: OK1LPD

 

Převaděč OK0BDL Lysá hora

16. července 2020 byl obnoven provoz původního analogového převaděče OK0BDL s doplněním o digitální mód. Převaděč se nachází na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře, a významně rozšířil pokrytí signálem ve východní části severní Moravy a plynule navázal na pokrytí ze sousedního převaděče OK0X.

Z převaděče na kótě Lysá hora v lokátoru JN99FM pokrýváme signálem tyto oblasti: Převaděč OK0BDL

– východní část severní Moravy a Slezska

– dálnici D1 v úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín st. hr.

– dálnici D48 Bělotín – Český Těšín st. hr.

– dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek

– Moravskou bránu

– celé území Ostravské aglomerace

– cca. polovinu území Moravskoslezských Beskyd

Mapa pokrytí převaděče OK0BDL Lysá hora

Technické parametry převaděče OK0BDL

Kmitočet TX: 439,425 MHz

Kmitočet RX: 431,825 MHz

VF výkon: 20 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: Hytera RD985

Anténní systém: Cardio 330°

Aktivace DMR: Color Code 2

Aktivace FM: CTCSS 82,5 Hz

CCS7 ID: 420765

Provozovatel: OK2JIB

VO: OK2JIB