50 MHz převaděč OK0MF Suchý vrch (aktualizace)

První převaděč v pásmu 6 metrů v České republice je v experimentálním testovacím provozu.

Několik měsíců připravovaný projekt, jehož podstatná funkční část byla v obsluhovaném ukázkovém provozu na radioamatérském setkání Holice 2015, se podařilo po technologické stránce dokončit. Přestože celá sestava ještě nebyla kompletně odladěna, rozhodli jsme se vzhledem k nejistému vývoji počasí provést instalaci v co nejbližším termínu rovnou na kótě. V neděli 25.10.2015 jsme tedy v sestavě OK2HAZ, OK2ZAR, OK7AP, OK1UVU, OK2JIB, OK1PSU a jeho pes Punťa Pinďa, provedli montáž venkovních částí a převaděč pro zkušební provoz aktivovali.

V současné době probíhá zahořování a testování, výkon převaděče a další jeho vlastnosti se mohou měnit a s ním i dosah. Je to pro všechny současně získávání zkušeností, neboť obecně praxe na pásmu 50 MHz s tímto druhem provozu v ČR nebyla a není. Šíření se vymyká zvyklostem z jiných pásem VKV a většina radioamatérů na straně protistanic zatím není vybavena odpovídajícím způsobem.

Až vyhodnotíme první poznatky, převaděč se bude dále ladit a to zejména na straně přijímací. Proto prosím omluvte zatím sníženou prostupnost do OK0MF, předběžně je v plánu zvýhodnění RX stanoviště a celkové vylepšení příjmu, spojené s dalšími úpravami. Celý tento proces bude samozřejmě trvat, v plánu je vše dokončit nejpozději do jara 2016.

Aktualizace (8.11.2015)

Dne 7.11.2015 (v den výročí VŘSR 🙂 ) jsme provedli plánovanou optimalizaci konfigurace převaděče a ukončili tak testovací provoz. Po dvou týdnech sběru dat a hlášených reportů jsme zaměnili stanoviště RX a TX, neboť se nepotvrdily naše původní obavy a měření na místě tytéž obavy z vnějších vlivů vyvrátilo. Nyní je tedy RX anténa je ve výšce 11m nad zemí na hlavním stožáru a TX anténa 4 metry nad zemí na vedlejším stožáru. Dále proběhlo doladění detekce CTCSS v kontroleru Zetron a ošetření detekce nosné. Výsledkem těchto úprav jsme dosáhli (doufáme) dobrého výsledku, kdy převaděč je dostupný i z velké vzdálenosti. Provozní test (cesta po R35 a D11 z Mohelnice do Prahy s anténou 1/4 a 25W výkonu) ukázal, že převadeč vykazuje skutečně dobré parametry, neboť v podstatě celou cestu jsme měli spojení s protistanicemi.

Tímto chceme poděkovat Kamilovi OK2VQO za obětavou spolupráci v roli protistanice během testů na kopci a Tondovi OK2JNX za roli protistanice během testů z mobilu.

Pro zvědavé pár zajímavých informací, technické parametry a samozřejmě níže fotografie z instalace.

  • Převaděč OK0MF má poměrně ojedinělou část, zajišťující VF izolaci nejen mezi vlastní TX a RX částí, ale i pro separaci od vnějších VF zařízení (CB opakovač a VKV rozhlasový vysílač na lokalitě). Konstruktérem je Michal OK2HAZ a namísto obvyklejší filtrace duplexerem či koaxiálními kabely použil helical dutiny vlastní výroby. Podrobnější informace uvedeme v následujícím samostatném článku [externí odkaz].
  • Z důvodu poměrně extrémních klimatických podmínek na stanovišti nebylo možno použít většinu cenově dostupných antén, tyto jsou vlastní odolné konstrukce v trubkových krytech a jejich autorem je Petr OK2ZAR. Mechanické upevňovací prvky navrhnul a vyrobil OK1PSU. Antény jsou fyzicky odděleny na samostatných TX a RX stanovištích a elektricky jde o půlvlnné dipóly ve vertikální polarizaci. Obě stanoviště jsou propojeny kabeláží uloženou v zemi, kterou jsme v rámci brigády na lokalitě zakopali v létě 2013.
  • RF část spolu s ovládací logikou je již klasika, kterou snad ani jinak neumíme. Jako přijímač a vysílač jsou použity vozidlové Motoroly CDM750 a jako kontroler Zetron M37 Repeaterman.
  • Převaděč před shozením nosné dává trylek, podle kterého si jej nelze splést. Pro zvědavé – jde o dekey telegram v normě MDC1200, generovaný TX Motorolou.

Budeme rádi za poslechové testy a reporty, zaslané na email prevadece@email.cz

Samozřejmě s tím, jak je uvedeno v úvodu – jedná se o experimentální provoz a převaděč ještě dozná dalších úprav. Poprosíme tedy o shovívavost a strpení, pokud by očekávání v současné době nebylo vždy a všude naplněno.

Na realizaci převaděče finančně přispěli: OK1MDX, OK2VCR, OK1IEI, OK2RO, OK2VQO, OK2HAZ, OK2JIB, OK1PSU, OK4MD a OK2ZAR.

Ve stavu cílovém bychom se chtěli přiblížit pokrytí, které je znázorněno na níže uvedených mapách 🙂

 

Technické údaje:

Značka: OK0MF
Kmitočet TX: 51,970 MHz
Kmitočet RX: 51,370 MHz
Aktivace: CTCSS 88,5 Hz
Výkon: 15 W
Zařízení: 2x Motorola CDM750
Antény: 2x půlvlnný dipól
Polarizace: vertikální
Stanoviště: Suchý vrch, Orlické hory
Lokátor: JO80IB
Nadm. výška: 995 m n.m.
Provozovatel: Občanské sdružení DMR sobě, Praha 4
VO: OK2JIB

Citlivost RX s filtry je 0,35μV / -116dBm (10dB SINAD)
Pro aktivaci převaděče stačí pak signál o cca 3dB slabší tedy -119dBm / 0,25μV

Upozornění: povolený výkon pro radioamatérské stanice v pásmu 50 MHz je 25W!