Výměna antény na OK0DMR

Dnes jsme na převaděči OK0DMR s Milošem OK1PSU vyměnili stávající 4-dipól za 8-dipól, který jsme mírně modifikovali, co se vyzařovacího diagramu týče. Horní čtveřici dipólů jsme pootočili o 90° oproti spodním 4 dipólům. Touto úpravou jsme dosáhli téměř kruhového diagramu, respektive maxima jsou na všechny světové strany. Navíc prvotním měřením bylo zjištěno zlepšení signálu z převaděče o 3 db na různých místech v Praze.

Vlevo stav před a vpravo stav po montáži.

strahov_optimal-large DSCN2444_after_small