Česká DMR exkurze v Čínské lidové republice

Při příležitosti prvního výročí návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v Praze, která se konala ve dnech 28.-30.3.2016, navštívila přesně o rok později, na pozvání soudruha Sung Ťio Wanga, marketing managera firmy TYT Electronics, tříčlenná delegace Občanského sdružení DMR Sobě, město Nan’an v jihočínské provincii Fujian.

Delegace byla pod záštitou Česko-čínské obchodní komory a vzhledem k tomu, že náklady na ni byly plně hrazeny z fondu komory a z důvodu omezené kapacity zvláštního leteckého spoje Praha – Quanzhou, byli její účastníci vybráni se vší odpovědností. Exkurze se za DMR Sobě zůčastnil bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda Petr OK2ZAR, dále tajemník pro expanzi sdružení směrem na dálný východ a možná i dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB a vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ.

Soudruh Sung Ťio Wang provedl delegaci sdružení DMR Sobě na návštěvě výrobního závodu společnosti Quanzhou Nanan TYT Electronics Co., Ltd.. Zástupci sdružení ocenili píli a um čínských pracujících a nešetřili slovy chvály při následných testech radiostanic Tytera a Retevis, které jim byly představeny. Vyzdvihli zejména kvalitu a také krásu čínských radiostanic, která je v dnešní době vysoko nad  úrovní výrobků firem typu Motorola, Icom a dalších, které se neštítí přiživovat se na úspěších firmy Quanzhou Nanan TYT Electronics Co., Ltd. a produkujících plagiáty radiostanic této úspěšné a pokrokové firmy.

Exkurze výrobního závodu – zleva: bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda OK2ZAR, Sung Ťio Wang (marketing manager TYT Electronics), Sophia Wang (product manager TYT Electronics), bratr zakladatel a tajemník pro expanzi sdružení směrem na dálný východ a možná i dál, OK2JIB.

 

Bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda OK2ZAR je bouřlivě vítán ovacemi vestoje na schůzi místní buňky česko-čínské obchodní komory. Na tomto zasedání s manažery místních podniků elektrotechnického průmyslu přednesl krátký, ale úderný projev, v němž zdůraznil význam českých radioamatérů jako odpovědných testerů široké škály výrobků čínské radiotechniky, s vírou v další pokračování této mezinárodní, oboustranně výhodné spolupráce.

 

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, předvádí analýzu antén představitelům ozbrojených složek Dálného Východu.

 

Vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ, si na vlastní kůži vyzkoušel výrobu radiostanic Tytera na pracovišti firmy TYT Electronics. Na této ukázkové montážní lince, vybavené špičkovými technologiemi, s intenzivní mírou robotizace a automatizace výrobních postupů, obsluhovaném pouze v nejnutnější míře vysoce kvalifikovanými operátory, seznámil zaměstnance podniku s metodou tzv. „horkého spojování součástek“.

 

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, na setkání s dětským podnikovým radioklubem, tvořeném dětmi zaměstnanců TYT Electronics, přednáší o blízké budoucnosti, kdy nejen naše sítě budou propojeny a internacionální heslo „Radioamatéři všech zemí, spojte se“ bude reálně naplněno.

 

Po exkurzi ve výrobním závodě se bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda Petr OK2ZAR zůčastnil neformálního setkání se zástupci dělníků, kde pronesl projev o problémech českých radioamatérů, odkázaných pouze na zaostalé západní technologie. V atmosféře soudružského porozumění vyjádřil přání k prohloubení obchodní spolupráce naší země s Čínou a s nadějí lepších zítřků nejen pro české radioamatéry. Dělníci výrobního závodu několikrát spontánně přerušili projev bratra zakladatele a doživotního náčelníka-předsedy neustávajícím potleskem.

Vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ, mezitím na pozvání Sophie Wang, product managerky TYT Electronics, navštívil nejmodernější technologickou linku, chloubu podniku, která umožnila intenzifikaci produkce, zlevnění výroby a tím i dostupnost radiostanic Tytera a Retevis i pro západoasijský trh, Českou republiku především. Se zájmem neodolal nabídce a sám si výrobu těchto špičkových výrobků vyzkoušel.

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, se zůčastnil krátkého neformálního setkání se zástupci ozbrojených sil, kterým předvedl anténní analyzátor ukrajinské výroby, který se do České republiky dodává za nehoráznou částku. Ukázka byla přijata s velkým zájmem, konstrukce zařízení byla čínskou stranou podrobně zadokumentována a bylo přislíbeno urychlené vyvinutí zcela stejného zařízení za podstatně příznivější cenu. Následně byl bratr zakladatel Broněk OK2JIB pozván do místního dětského radioklubu, kde nadšeným juniorům, nedočkavým na mezikontinentální spojení na bázi DMR, široce popsal možnosti propojování dnešních digitálních sítí.

Jako projev porozumění a podpory rozvoje DMR technologie, poté zástupci firmy věnovali našim bratrům zakladatelům 30 ks radiostanic MD-380, které budou věnovány nemajetným českým radioamatérům.