Nezařazené

OK0TAD znovu opraven a v provozu

V neděli 13.10.2019 proběhla oprava převaděče OK0TAD po zásahu bleskem. Byla vyměněna anténa, kabeláž a síťové prvky (wifi jednotka, switch, atp…). Blesk zpustošil kompletně veškerou kabeláž a elektroniku instalovanou na stožáru, avšak náš převaděč přežil bez jakékoli újmy. Převaděč je tedy opět funkční v plném provozu ačkoli na jaře bude vyměněna stávající provizorní anténa za anténu dipólové konstrukce. Opravu realizovali Tomášové OK1JOR a OK1BNJ.

Nový převaděč OK0DUR

This gallery contains 5 photos.

Dne 19.9.2019 byl spuštěn nový převaděč, který tak doplnil pokrytí v oblasti střední Moravy a zlepšil pokrytí směrem na Lipník nad Bečvou a dále na Hranice. Jižním směrem pak doplnil dálnici na Brno. Převaděč včetně anténního systému je umístěn na šesti metrovém příhradovém stožáru na kopci poblíž Určic na Prostějovsku. Stožár byl vybudován v těsné blízkosti původního televizního opakovače neboť poptávané  umístění přímo na stožár TVP bylo finančně neúnosné. Jako anténní systém byl zvolen 16ti dipól nastavený pro všesměrové pokrytí. Zvláštní hovorovou skupinu převaděč nemá, neboť zapadá do „Olomouckého celku“ a využívá též skupinu 888 sdílenou převaděči OK0DOL, OK0DUR a OK0DSL.

Kmitočet TX: 439,100 MHz

Kmitočet RX: 431,500 MHz

VF výkon: 25 W

Polarizace: vertikální

Zařízení: MMDVM (2x GM340)

Anténní systém: Omni

Aktivace: Color Code 1

Provozovatel: OK2VWH

VO: OK2VWH

Převaděč OK0DAS opět v síti

V sobotu 6.4.2019 vyměnil Roman OK2ZEO napájecí zdroj routeru pro OK0DAS čímž je převaděč po dlouhých šesti mesících „osamoceného provozu“ opět v síti.

Opětovné spuštění převaděče OK0DSL

Po cca šesti týdenní odstávce  jsme v pátek 5.4.2019 v podvečer s Romanem OK2ZEO opětovně nainstalovali a spustili převaděč OK0DSL na Studené Loučce. Veškeré parametry zůstávají a krom střešní krytiny čerpací stanice se nic dalšího nezměnilo.

Expedice Serbia – Montenegro 2018

25.4.2018 ve večerních hodinách vyrážíme spolu s radioklubem OK1KZL na radioamatérskou expedici do Srbska a Černé Hory. V plánu je aktivovat  několik WWFF lokalit v obou zemích a být po večerech QRV na KV. Dnes dorazila potěšující zpráva, v Černé Hoře nám byla přidělena expediční volací značka 4O1KZL.
Na srbskou značku stále čekáme.

Autor: Martin OK4MD

Česká DMR exkurze v Čínské lidové republice

Při příležitosti prvního výročí návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v Praze, která se konala ve dnech 28.-30.3.2016, navštívila přesně o rok později, na pozvání soudruha Sung Ťio Wanga, marketing managera firmy TYT Electronics, tříčlenná delegace Občanského sdružení DMR Sobě, město Nan’an v jihočínské provincii Fujian.

Delegace byla pod záštitou Česko-čínské obchodní komory a vzhledem k tomu, že náklady na ni byly plně hrazeny z fondu komory a z důvodu omezené kapacity zvláštního leteckého spoje Praha – Quanzhou, byli její účastníci vybráni se vší odpovědností. Exkurze se za DMR Sobě zůčastnil bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda Petr OK2ZAR, dále tajemník pro expanzi sdružení směrem na dálný východ a možná i dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB a vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ.

Soudruh Sung Ťio Wang provedl delegaci sdružení DMR Sobě na návštěvě výrobního závodu společnosti Quanzhou Nanan TYT Electronics Co., Ltd.. Zástupci sdružení ocenili píli a um čínských pracujících a nešetřili slovy chvály při následných testech radiostanic Tytera a Retevis, které jim byly představeny. Vyzdvihli zejména kvalitu a také krásu čínských radiostanic, která je v dnešní době vysoko nad  úrovní výrobků firem typu Motorola, Icom a dalších, které se neštítí přiživovat se na úspěších firmy Quanzhou Nanan TYT Electronics Co., Ltd. a produkujících plagiáty radiostanic této úspěšné a pokrokové firmy.

Exkurze výrobního závodu – zleva: bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda OK2ZAR, Sung Ťio Wang (marketing manager TYT Electronics), Sophia Wang (product manager TYT Electronics), bratr zakladatel a tajemník pro expanzi sdružení směrem na dálný východ a možná i dál, OK2JIB.

 

Bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda OK2ZAR je bouřlivě vítán ovacemi vestoje na schůzi místní buňky česko-čínské obchodní komory. Na tomto zasedání s manažery místních podniků elektrotechnického průmyslu přednesl krátký, ale úderný projev, v němž zdůraznil význam českých radioamatérů jako odpovědných testerů široké škály výrobků čínské radiotechniky, s vírou v další pokračování této mezinárodní, oboustranně výhodné spolupráce.

 

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, předvádí analýzu antén představitelům ozbrojených složek Dálného Východu.

 

Vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ, si na vlastní kůži vyzkoušel výrobu radiostanic Tytera na pracovišti firmy TYT Electronics. Na této ukázkové montážní lince, vybavené špičkovými technologiemi, s intenzivní mírou robotizace a automatizace výrobních postupů, obsluhovaném pouze v nejnutnější míře vysoce kvalifikovanými operátory, seznámil zaměstnance podniku s metodou tzv. „horkého spojování součástek“.

 

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, na setkání s dětským podnikovým radioklubem, tvořeném dětmi zaměstnanců TYT Electronics, přednáší o blízké budoucnosti, kdy nejen naše sítě budou propojeny a internacionální heslo „Radioamatéři všech zemí, spojte se“ bude reálně naplněno.

 

Po exkurzi ve výrobním závodě se bratr zakladatel a doživotní náčelník-předseda Petr OK2ZAR zůčastnil neformálního setkání se zástupci dělníků, kde pronesl projev o problémech českých radioamatérů, odkázaných pouze na zaostalé západní technologie. V atmosféře soudružského porozumění vyjádřil přání k prohloubení obchodní spolupráce naší země s Čínou a s nadějí lepších zítřků nejen pro české radioamatéry. Dělníci výrobního závodu několikrát spontánně přerušili projev bratra zakladatele a doživotního náčelníka-předsedy neustávajícím potleskem.

Vrchní konstruktér a seřizovač sdružení, bratr zakladatel Michal OK2HAZ, mezitím na pozvání Sophie Wang, product managerky TYT Electronics, navštívil nejmodernější technologickou linku, chloubu podniku, která umožnila intenzifikaci produkce, zlevnění výroby a tím i dostupnost radiostanic Tytera a Retevis i pro západoasijský trh, Českou republiku především. Se zájmem neodolal nabídce a sám si výrobu těchto špičkových výrobků vyzkoušel.

Tajemník pro expanzi sdružení na Dálný Východ a možná ještě dál, bratr zakladatel Broněk OK2JIB, se zůčastnil krátkého neformálního setkání se zástupci ozbrojených sil, kterým předvedl anténní analyzátor ukrajinské výroby, který se do České republiky dodává za nehoráznou částku. Ukázka byla přijata s velkým zájmem, konstrukce zařízení byla čínskou stranou podrobně zadokumentována a bylo přislíbeno urychlené vyvinutí zcela stejného zařízení za podstatně příznivější cenu. Následně byl bratr zakladatel Broněk OK2JIB pozván do místního dětského radioklubu, kde nadšeným juniorům, nedočkavým na mezikontinentální spojení na bázi DMR, široce popsal možnosti propojování dnešních digitálních sítí.

Jako projev porozumění a podpory rozvoje DMR technologie, poté zástupci firmy věnovali našim bratrům zakladatelům 30 ks radiostanic MD-380, které budou věnovány nemajetným českým radioamatérům.

Motorola SL4000 – malá a šikovná

Měl jsem možnost vyzkoušetsl4000-promo tuto zajímavou stanici určenou pro provoz DMR. Přestože můj čas byl omezený, dovoluji si nabídnout pár poznatků z reálného provozu. Je to v krátkém čase druhá stanice malých rozměrů, která ale v mnohém překvapí a i přestože to dávno není žádná novinka, tak pro někoho mohou být poskytnuté informace užitečné – nebo jen zajímavé.

Continue reading

Přehled digitálních radiokomunikačních standardů

Ztrácíte přehled ve všech těch zkratkách a variantách, včetně podrobnějších údajů, které se vážou k dnešním radiokomunikačním standardům na digitální bázi?

Zde je přehledná tabulka, která pomůže se v dnešní digitální džungli zorientovat. Zahrnuje pouze skutečné komunikační standardy v pásmech VHF/UHF, neřeší tedy digitální módy na krátkovlnných pásmech (DRM, FreeDV, apod.) a rozhlasové a televizní normy (MPEG, apod.).

Pokud však máte pocit, že v tabulce něco chybí, nebo jste našli chybu, uvítáme připomínky na emailu prevadece@email.cz

K řádkům tabulky, které řeší standard DMR – kodek AMBE+2 není závazný, pouze panuje shoda mezi výrobci, sdruženými v DMR Association, která jej doporučuje. Nicméně např. v asijském regionu se často používá jiný (SELP). Něco podobného platí pro standard dPMR.

Poslední tři řádky tabulky obsahují digitální módy, které jsou čistě na radioamatérské bázi, z nichž ten poslední je již historický.

Technologie Alternativní názvy Modulace Přístup Kodek Rastr Web
dPMR 4FSK FDMA AMBE+2C nebo ASELP 6,25 kHz dPMR Association
DMR Tier 1 Unlicensed DMR 4FSK FDMA AMBE+2 nebo SELP 6,25 kHz DMR Association
DMR Tier 2 DMR, MotoTrbo 4FSK TDMA 2 sloty AMBE+2 nebo SELP 12,5 kHz DMR Association
DMR Tier 3 DMR Trunk 4FSK TDMA 2 sloty + FDMA AMBE+2 nebo SELP 12,5 kHz DMR Association
Tetra Release 1 Dimetra 4DQPSK TDMA 4 sloty + FDMA ACELP nebo MELP 25 kHz TCCA
Tetra Release 2 4QAM až 64QAM TDMA 4 sloty + FDMA ACELP nebo MELP 25 až 150 kHz TCCA
P25 Phase 1 Project 25, APCO-25, Astro C4FM FDMA IMBE 6,25 nebo 12,5 kHz APCO Int. nebo P25 TIG
P25 Phase 2 Project 25, APCO-25, Astro CQPSK TDMA 2 sloty AMBE+2 12,5 kHz APCO Int. nebo P25 TIG
Tetrapol Matra, Pegas, Sitno GMSK FDMA RPCELP 10 nebo 12,5 kHz Tetrapol Forum
NXDN IDAS (Icom), NEXEDGE (Kenwood) 4FSK FDMA AMBE+2 6,25 nebo 12,5 kHz NXDN Forum
D-Star GMSK FDMA AMBE2020 6,25 kHz D-Star Info
Yaesu DV System Fusion C4FM FDMA AMBE+2 12,5 kHz Yaesu
Alinco DV GMSK FDMA CVSD 25 kHz Alinco

Vítejte na novém webu

Spouštíme zcela nové stránky Převaděče.cz. Některé sekce ještě nejsou naplněny obsahem, který budeme přidávat postupně.