OK0TAD znovu opraven a v provozu

V neděli 13.10.2019 proběhla oprava převaděče OK0TAD po zásahu bleskem. Byla vyměněna anténa, kabeláž a síťové prvky (wifi jednotka, switch, atp…). Blesk zpustošil kompletně veškerou kabeláž a elektroniku instalovanou na stožáru, avšak náš převaděč přežil bez jakékoli újmy. Převaděč je tedy opět funkční v plném provozu ačkoli na jaře bude vyměněna stávající provizorní anténa za anténu dipólové konstrukce. Opravu realizovali Tomášové OK1JOR a OK1BNJ.