K čemu je režim Talk Around v DMR a jak na něj

Nedávno jsem se setkal s dotazem, jak zajistit provoz, nebo alespoň příposlech DMR rádiového kanálu, který je běžně převaděčový, tedy semiduplexní, ale může být využíván i v direktním, tedy simplexním režimu. Tento způsob se občas využívá v profesionální sféře z důvodu úspory kmitočtů, simplexně se komunikuje typicky na výstupním kmitočtu převaděče a způsob užití je buď samostatně nastaveným kanálem zvoleným obsluhou, což má původ už v analogovém provozu a nebo o něco chytřejším režimem s názvem Talk Around.

Talk Around je převážně koncipován pro provoz radiosítě při výpadku převaděče. Pokud však nejsme schopni predikovat čas návratu převaděče do provozu, kdy někteří uživatelé zůstanou v režimu DMO a někteří v režimu RMO, nebo jsme v komplikovanější situaci s jedním uživatelem pod pokrytím převaděče a druhým mimo pokrytí, s možností direktní komunikace, nastupuje režim Talk Around. Chytřejší určitě napadne, že oboje by se dalo řešit dobře nastaveným scanováním s automatickou aktivací (autostartem), ale to by nám pokrylo pouze konvenční převaděčový provoz. Pokud bychom byli v režimu TMO a roamovali v radiosíti  s více převaděči, sken nelze využít, neboť nejde kombinovat s roamingem, respektive z roamujícího kanálu nelze scanlist, ve kterém je kanál přítomen, aktivovat.

Příklad

Máme dva uživatele, s volacími znaky FRANTA a LOJZA. Oba mají radiostanice nastaveny na převaděčový kanál, s roamingem na další převaděče v rozsáhlejší radiosíti. FRANTA je dispečerem velké budovy, jde o uživatele znalého, komunikačně odborně vyškoleného. LOJZA je prostý topič, má na starosti topení v celé budově a kotelnu, jde o uživatele jen základně komunikačně poučeného, nicméně co se týká pokynů, spolehlivého. Vše skvěle funguje. LOJZA ovšem v jeden moment hlásí, že odchází do kotelny a pak se s ním spojení přeruší. Hluboko v suterénu budovy je mimo dostupnost nejbližšího převaděče. FRANTA, pobývající v kanceláři v pátem patře s ním má ale naléhavou potřebu komunikovat, přesto že jsou od sebe vzdušnou čarou desítky metrů a FRANTA má plný signál z převaděče za městem, spojení se zdá nemožné. Situace je stále více dramatická. FRANTA si ovšem vzpomíná na školení, mačká na radiostanici malé tlačítko a poté tiskne PTT a hovoří do mikrofonu. LOJZA, který mezitím usnul na hromadě uhlí, ho konečně slyší a zavírá kohout na kotli, kterému zbývaly okamžiky do výbuchu. Snaží se odpovědět, což sice nejde, ale kritická situace je zažehnána. Pak dostává pokyn, že má stisknou také malé tlačítko a konečně se slyší oba dva navzájem. Dramatická situace má tak šťastný konec 🙂 Podobný modelový případ je možný si představit i jako uživatele, který se nachází v horách vysoko na svahu kopce (alias FRANTA) a druhého uživatele, který je pod ním jen stovky metrů na přímou viditelnost, ale hluboko v údolí mimo pokrytí převaděče (alias LOJZA). Místo kotle si představme třeba hrozící sněhovou lavinu 🙂

Realita

Režim RMO v DMR určuje pouze rozdílnost TX a RX kmitočtů, jinak je radiostanice v režimu DMO. Oba přenosy používají odlišný způsob signalizace, proto tedy nejde ani pouhý poslech kanálu v rozdílném režimu, přestože ostatní parametry (Color Code, Timeslot, TalkGroup, apod.) se shodují. Aktivací režimu Talk Around se dává radiostanici pokyn, že má sice přejít do direktního (DMO) módu na výstupním kmitočtu převaděče, ale zároveň má provádět příposlech převaděčového (RMO) módu.

Při zapnutém Talk Aroundu je možno poslouchat obojí – direktní i převaděčový DMR provoz a je umožněna skupinová i privátní relace v direktním módu.

Nevýhody

  • První nevýhodou je, že funkce Talk Around nejde nakonfigurovat jako výchozí, je pouze na vyžádání obsluhou.
  • Druhou nevýhodou je nutnost povolení vysílacích kritérií na kanále do volného stavu, čímž se zbavíme základní komunikační ochrany proti neukázněným uživatelům (ti si budou moci skákat do relací a mazat se navzájem). Proč je to nutné? Kdybychom to neprovedli, uživatel FRANTA by v okamžiku, kdy potřeboval volat uživatele LOJZA, ale zrovna naběhl provoz na převaděči, musel vyčkat až tamější spojení nebo datový přenos utichne (lhostejno kdyby byl na jiném timeslotu, protože převaděč při svém provozu plní kanál oba časovými rámci). A mezitím by kotel třeba vybuchnul 🙂
  • Třetí nevýhodou je, že užití funkce Talk Around je asynchronní, pro oboustrannou komunikaci musí být aktivována na obou koncích komunikačního řetezce. Ovšem jak jsme si uvedli v modelové situaci, na probuzení uživatele LOJZA a předání krátkého povelu, stačila i komunikace jednostranná.

Zkušenější uživatelé a znalci CPS prostředí pro programování radiostanic se již chytají, protože zaškrtávátko Talk Around moc dobře znají. Jenže jak jsme si uvedli, jenom zaškrtnou nestačí, takže si pojďme ukázat jak na to, na příkladu konfigurace Hytery PD785G a Motoroly DP4601 (za jejíž zapůjčení děkuji Michalovi OK2HAZ).

Nastavení Motoroly

  1. Na kartě příslušného kanálu zaškrtneme checkbox Allow Talkaround. moto_talk_around_on_channel
  2. Na kartě kanálu zůstaneme a v rámci TX nastavíme vysílací kritéria na přepínači Admit Criteria na hodnotu Always a na přepínači In Call Criteria na hodnotu Follow Admit Criteria. moto_talk_around_admit_criteria
  3. V menu Buttons a rámci Radio Buttons si namapujeme aktivaci Talk Aroundu na tlačítko, v tomto případě na Side Button 1 (umístěné nad PTT), na jeho dlouhý stisk, tedy ve sloupci Long Press nastavíme hodnotu Repeater/Talkaroundmoto_talk_around_button_set
  4. V menu General Settings můžeme nechat defaultní hodnoty časovačů Talkaround Group Call Hang Time na hodnotě 4000 milisekund a Talkaround Private Call Hang Time na hodnotě 7000 milisekund.

Nastavení Hytery

  1. Na kartě příslušného kanálu zaškrtneme checkbox Talk Around hyt_talk_around_on_channel
  2. Na kartě kanálu zůstaneme a v rámci Tx nastavíme vysílací kritéria na přepínači Tx Admit na hodnotu Always Allow a na přepínači In Call TX Admit na hodnotu Follow TX Admit. hyt_talk_around_tx_admit
  3. V menu Conventional → General Setting → Buttons si namapujeme aktivaci Talk Aroundu na tlačítko, v tomto případě na SK1 (umístěné nad PTT), na jeho dlouhý stisk, tedy ve druhém sloupci u přepínače SK1 Long nastavíme hodnotu Talk Around. hyt_talk_around_button_set

 Reálné použití

Po přeprogramování radiostanice se přepneme kanálovým voličem na příslušný kanál a dlouhým stiskem výše uvedeného tlačítka režim Talk Around aktivujeme. Pokud jsme všechno dobře nastavili, na Motorole se změní režim RMO (který není nijak zvlášť označen) na DMO (označen symbolem na displeji s pravostrannou šipkou mezi dvěma svislými čárkami) a na Hyteře se změní označení režimu na displeji z RM na symbol DM. Opětovným dlouhým stiskem téhož tlačítka Talk Around zase deaktivujeme a přejdeme zpět do převaděčového režimu. A to je vše, co stačilo Frantovi i Lojzovi 🙂