SMS zprávy mezi Motorolou a Hyterou

Největším problémem od začátku existence standardu DMR, který se daří řešit jen zvolna a neúplně, je nekompatibilita řady funkcí a přenosů na aplikační úrovni. Naštěstí již před nějakou dobou se podařil na úrovni DMR Asociace jakýsi pokrok, který zavedl určité sjednocení alespoň některých služeb. Dnes se podíváme na to, jak zprovoznit funkci krátkých textových zpráv, tedy SMS (přestože ve standardu DMR se označují zkratkou TMS – Text Message Service). A mrkneme rovnou na dva majoritní rivaly – Motorolu a Hyteru, neboť ti jsou v záležitosti kompatibility (na rozdíl od většiny čínských výrobců) relativně nejdále.

Přestože na internetu lze najít pár návodů a videí, jak na to, pokusy často končily zprovozněním na úrovni přenosu v simplexním kanále. Jakmile se zkoušení přešlo do převaděčového, nebo dokonce multisite síťového provozu, spolehlivost přenosu rapidně klesala. Málokdo se nad problémem zamyslel a dotáhl řešení do konce.

Trochu netradičně si dovolím udělat závěr ještě v úvodu 🙂 Motorola se svým řešením ohledně DMRA (tak se obecně nazývají záležitosti kolem kompatibility, protože každý výrobce má své proprietární označení) výhrává oproti Hyteře na celé čáře. Klíčové nastavení, což je typ datového nosiče, lze totiž u Motoroly nakonfigurovat na úrovni každého kanálu samostatně, kdežto u Hytery jde o nastavení pro celou radiostanici. Důvtipnější si domyslí praktický dopad celého řešení 🙁 Jediné, co lze Motorole vytknout, se netýká techniky, ale obchodní politiky, protože uvedený návod neplatí pro řadu DP360x, kde je vývoj firmware zakonzervován a zůstává v ní proprietární datový nosič MSI.

Níže uvedený návod je demonstrován na radiostanicích Hytera PD785G a Motorola DP4601 (za jejíž zapůjčení děkuji Michalovi OK2HAZ). Podpora DMRA u Hytery je od verze firmware R5.5 a u Motoroly od verze R2.4.

Nastavení Motoroly

  1. Otevřeme CPS a na kartě Network ověříme, že nám chodí data na displej a ne na kabel, což znamená, že přepínač Forward to PC musí být na hodnotě Disabledmoto_network_set
  2. Na kartě General Settings nastavíme délku předklíčování v poli TX Preamble Duration na hodnotu 960 milisekundmoto_gen_set
  3. Na kartě příslušného kanálu nastavíme kompresi hlaviček v přepínači Compressed UDP Data Header na hodnotu DMR Standard a datový nosič SMS v přepínači Text Message Type také na hodnotu DMR Standardmoto_channel_set

Nastavení Hytery

  1. Otevřeme CPS a na kartě Conventional → General Setting → Network ověříme, že nám chodí data na displej a ne na kabel, což znamená, že checkbox Forward To PC musí být odškrtnutýhyt_network_set
  2. Na kartě Conventional → Digital Common → Basic nastavíme v rámci Basic Setting délku předklíčování v poli TX Preamble Duration na hodnotu 960 milisekund a časovač vyčkání na potvrzení v poli Wait Ack Delay na hodnotu 1020 milisekundhyt_common_set1
  3. Na kartě Conventional → Digital Common → Basic zůstaneme a nastavíme v rámci Miscellaneous typ datového nosiče v přepínači Data Bearer Service na hodnotu Compressed IPhyt_common_set2

A to je vše. Popsané nastavení bylo testováno jak při přenosu SMS v rámci jednoho převaděče (OK0DMR), tak i mezi převaděči navzájem (OK0DMR ↔ OK0DAS). Jak to funguje, se můžete podívat na videu níže. Za kvalitu videa se předem omlouvám, jsem technik, ne kameraman.